Soms zijn er dagen dat je vol energie naar huis gaat en er zijn dagen dat je moe thuis komt. Altijd fluitend naar huis is nu eenmaal niet iedere dag haalbaar. Ook voor ons, Ilse en Peggy, is dit nu eenmaal niet altijd te realiseren. Dat weten wij ‘dondersgoed’. Toch gunnen wij jou en onszelf ook om zo vaak als mogelijk fluitend ook weer terug naar huis te gaan. Wat we je

Mensen moeten duurzaam inzetbaar blijven, dat maakt dat de overheid bijdraagt aan het vitaal, gemotiveerd, competent en productief houden van mensen. Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 19 oktober tot en met 13 november 2015 een ESF-subsidie aanvragen bij het agentschap SZW. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat men zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. Wilt u