Kosteloos ontwikkeltraject

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. We willen je graag op de hoogte houden van nieuws en informatie over dit ontwikkeladvies. Half juli wordt door het Ministerie van SZW meer bekend gemaakt over de inhoud van een ontwikkeltraject.

Waarom is het belangrijk om een ontwikkeladvies aan te vragen? 

Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.

Ontwikkeladviezen als onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door

Naar verwachting zullen zo’n 20.000 mensen hiervan gebruik maken. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door. In de vormgeving van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de in januari 2020 geëindigde Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor Vijfenveertigplussers.

Doel NL Leert Door

Het doel van NL Leert Door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het pakket biedt (niet) werkenden, waaronder flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast is er de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen.

Hoofdlijnen regeling NL Leert Door met inzet van ontwikkeladvies

Voordat mensen aan scholing beginnen, moeten mensen eerst hebben nagedacht over hoe ze hun eigen toekomst voor zich zien. Waar liggen voor hen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe zijn zij daarop voorbereid? Voor een deel van de mensen is het vanzelfsprekend om daar mee bezig te zijn. Maar voor een ander deel is het lastiger om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan.

Om hen te ondersteunen, gaat het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar stellen. Deelnemers volgen een traject bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor dit ontwikkeladvies. Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben.

Aanbod Fluitend

Ilse en Peggy van Fluitend hebben ruime ervaring met deze gesubsidieerde ontwikkeladviezen.

Op  https://www.invijfstappenfluitendnaarjewerk.nl/fluitend-aan-het-werk/ vind je meer informatie over de inhoud van een ontwikkeladvies zoals wij die tot nu toe altijd vorm hebben gegeven. Vanaf half juli 2020 wordt door het Ministerie van SZW meer informatie gegeven over waar een ontwikkeladvies precies aan moet voldoen. Mogelijk dat we de inhoud dan nog gaan aanpassen om te kunnen voldoen aan de criteria. Wij houden je op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Wil jij jouw ontwikkeladvies laten uitvoeren door Ilse of Peggy? Neem dan alvast contact met ons op.

Bron: Noloc