Regelmatig worden we benaderd door mensen die niet meer lekker in hun vel zitten door hun functie. De baan levert niet meer het werkplezier op wat het voorafgaande jaren wel gaf. Velen wachten af tot zijn of haar werkgever de eerste stap neemt. Soms komt er geen eerste stap en blijven mensen zitten. Wat levert het op als je de regie van je loopbaan in eigen handen durft te nemen? Hier vertellen we je graag meer over!

Welke acties zijn minder effectief?

Minder effectief is dus afwachten totdat je leidinggevende in actie komt. Leidinggevenden pikken niet altijd alle signalen op. En dit wachten leidt vaak tot slachtoffergedrag. Je komt in een impasse waar je lastig uitkomt en je in ieder geen energie oplevert. Wat ook minder positief werkt is blijven rondsurfen op het internet. Surfen naar vacatures, naar aanknopingspunten waarop je een eventuele nieuwe keuze kunt baseren. Helaas heeft dit maar voor een enkeling resultaat.

Er is zoveel aanbod, dat we vaak door de bomen het bos niet meer zien. Ook denken we vaak, dat we niet voldoen aan alle eisen, dus surfen we meteen weer verder, zonder resultaat.

Wat op lange termijn ook niet meewerkt is denken dat je niet moet zeuren, want je hebt toch een baan? Een baan met zekerheid, die goed betaald en met leuke collega’s. Tja, totdat je baas besluit tot een reorganisatie. Jij geen plan, geen baan en geen zekerheid.

Wat kun je beter doen?

  1. In eerste instantie is het goed om iemand in vertrouwen te nemen. Een vriendin, een vriend, iemand bij wie je je veilig voelt en die luistert zonder te oordelen. Heb je niemand die daarvoor in aanmerking komt? Ga eens een intakegesprek aan bij een onafhankelijke loopbaancoach en leg je werksituatie uit.
  2. Ben je de eerste emoties kwijt, ga dan het gesprek eens aan met je leidinggevende of iemand van HR en maak duidelijk dat je het belangrijk vindt om duurzaam inzetbaar te blijven. Hoe zien zij dat?
  3. Veroordeel jezelf niet, zie dit als een kans om de beste versie van jezelf te ontdekken.

Voorwaarden voor een goed gesprek?

Ben duidelijk wat je doelstelling is van dit gesprek. Bijvoorbeeld: je wilt graag kijken hoe je ook op langere termijn (duurzaam) inzetbaar kunt blijven. Je legt kort uit wat het huidige knelpunt is en dat je overweegt om een loopbaancoach in de arm te nemen om meer zelfinzicht te krijgen, persoonlijke te groeien en of jezelf te blijven ontwikkelen. In verschillende cao’s is vastgelegd dat iemand gebruik kan maken van een faciliteitenregeling en of een opleidingsbudget. Vraag naar de voorwaarden hiervan. En als laatste, geef aan dat je díe dingen wilt aangrijpen om een positieve verandering teweeg te brengen. Uitgangspunt is maximalisatie, bijvoorbeeld in het benutten van je talent of het vergroten van de omzet en of het voorkomen van ziekte. Moet je eens opletten welke deuren er mogelijk open gaan?

Niet alle deuren gaan altijd open?

Er zijn mensen die deze gesprekken goed inzetten, maar waarvan de werkgever heeft besloten niet te kunnen of willen investeren in iemands loopbaan. Er kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Een reden kan zijn, dat er geen budget is bijvoorbeeld.

Natuurlijk kun je dan met eigen financiële middelen een traject inkopen. Het is zelfs mogelijk een groot deel hiervan terug te halen bij de belastingdienst. Laat jezelf wel goed informeren of dit ook voor jou geldt en onder welke voorwaarden! Kijk daarvoor in eerste instantie zelf op de site van de belastingdienst en vraag evt. hulp van een belastingadviseur.

Soms is de situatie zo nijpend dat wordt aangeboden om uit elkaar te gaan. Het helpt om dan een jurist en of advocaat in handen te nemen. Mogelijk dat je dan de term ontslag met wederzijds goedvinden hoort. De afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wanneer je langer dan 2 jaar in dienst bent bij je werkgever en het initiatief van het ontslag ligt bij je werkgever, dan heb je in de meeste gevallen recht op een vergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd.

Heb je besloten om uit elkaar te gaan en is de transitievergoeding op jou van toepassing? San leggen we je graag uit hoe we voor jou het maximale uit jouw budget kunnen halen. Voor meer informatie over deze vergoeding en om jouw persoonlijke budget te berekenen, verwijzen we je door naar www.transitievergoeding.nl

Voordelen om te investeren in loopbaanbegeleiding vanuit een transitievergoeding:

  • Je eigen besteding is vele malen groter, omdat het fiscaal aantrekkelijk is
  • Je vergroot de kans op een baan (die bij je past) door intensieve begeleiding
  • Je verkleint de kans op langdurige WW en of bijstand en daarmee inkomstenderving
  • Je zelfvertrouwen groeit en je bent daardoor sneller in de baan die echt bij je past
  • Je doet het samen, daardoor ervaar je meer rust en creëer je meer kansen.