bg1

Mensen moeten duurzaam inzetbaar blijven, dat maakt dat de overheid bijdraagt aan het vitaal, gemotiveerd, competent en productief houden van mensen.

Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 19 oktober tot en met 13 november 2015 een ESF-subsidie aanvragen bij het agentschap SZW. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat men zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.

Wilt u gebruik maken van een van onze programma’s of u wilt duurzame inzetbaarheid integraal invoeren in uw organisatie? Staat duurzame inzetbaarheid ook hoog op uw agenda?

Wij denken graag met  u mee om de slagingskans op subsidie te vergroten.