Bij welke organisatie je ook binnenloopt, duurzame inzetbaarheid staat al op de kaart of ze willen er werk van maken. Waarom willen organisaties werk maken van duurzame inzetbaarheid? En wat heeft loopbaancoaching met duurzame inzetbare medewerkers te maken? Een belangrijke reden voor organisaties om werk te maken van duurzame inzetbaarheid is dat de pensioengerechtigde leeftijd stijgt. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen die maken dat je als organisatie nu al

We hebben onlangs een interessante vraag gekregen van een HRM adviseur die we graag met jullie willen delen. Haar vraag: “Hoe krijgen jullie mensen in beweging?” Een vraag die we niet zo een, twee, drie kunnen beantwoorden. Maar wél een hele interessante. Waarom is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden? Onze hele werkwijze gaat namelijk uit van zelfsturing van mensen. Dat betekent dat we onze houding, onze technieken, onze opdrachten

Mensen moeten duurzaam inzetbaar blijven, dat maakt dat de overheid bijdraagt aan het vitaal, gemotiveerd, competent en productief houden van mensen. Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 19 oktober tot en met 13 november 2015 een ESF-subsidie aanvragen bij het agentschap SZW. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat men zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. Wilt u